REKLAMA

Służba Więzienna, reprywatyzacja, emerytury: Znamy plan posiedzenia Rady Ministrów

  • Autor: GP
  • 22 listopada 2016 10:26
Służba Więzienna, reprywatyzacja, emerytury: Znamy plan posiedzenia Rady Ministrów Beata Szydło w zeszłym tygodniu podsumowała swoje 465 dni pracy dla Polski. Podsumowania wygłaszali też jej ministrowie. (fot.:KPRM/flickr.com/domena publiczna)

• W środę (23 listopada) spotka się Rada Ministrów.
• Jednym z kluczowych punktów posiedzenia będzie propozycja zmian wyposażenia Służby Więziennej. Tę propozycję składa Ministerstwo Sprawiedliwości.
• W punktach spotkania ministrów jest też propozycja dotycząca reprywatyzacji.

W środę (23 listopada) Rada Ministrów zbierze się w Warszawie. Na spotkaniu, które zacznie się, tradycyjnie o godz. 12. ministrów czeka aż 11 puntów porządku obrad.

Beata Szydło i jej rząd zaczną od nowych propozycji Ministerstwa Finansów, które będą poświęcone instrumentom finansowym w Polsce. Legislacja dotyczy dostosowania polskiego prawa do wymogów UE i europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego.

Potem głos zabierze przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, który przedstawi Projekt ustawy o zmianie prawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w Służbie Więziennej do 2020 roku

Kluczowe będą w porządku obrad następne punkty. Rada Ministrów zajmie się "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 do 2020". Tę zmianę pilotuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt pojawił się w pracach polskich władz we wrześniu 2016 roku.

Zakłada on zmianę w wyposażeniu ochrony polskich zakładów karnych: w tym zapewnienie nowej  broni (subkarabinki automatyczne, strzelby powtarzalne), nowego sprzętu specjalnego ( w tym kaski ochronne, kamizelki kuloodporne, kajdanki). To rozwiązania dla samych funkcjonariuszy. W kontekście całej służby mają pojawić się lepsze, nowsze samochody, informatyzacja łączności.

Służba więzienna zajmuje się nie tylko zapewnieniem porządku w placówkach zamkniętych, ale także transportem podopiecznych np. na rozprawy, źródło: pixabay.com/domena publiczna

Poprawiona ma być też np. ochrona przeciwpożarowa w placówkach więziennych.

Rząd w tematem zajmie się też ustawami okołoprojektowymi, które towarzyszą programowi, który forsuje resort sprawiedliwości.

Projekt reprywatyzacyjny

W kolejnym punkcie ministrowie zapoznają się z projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych. To też propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości. Na rozstrzygnięcia w tej kwestii czekają środowiska w samej stolicy, która od lat walczy z nieprawidłowościami reprywatyzacyjnymi.

Ministerstwo Środowiska potem przedstawi Projekt ustawy o zmianie legislacji o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Emerytury w służbach

Na środowym posiedzeniu pojawi się też prawo o emeryturach. Tę kwestię zreferuje przedstawiciel MSWiA. Projekt dotyczy szerokiego grona funkcjonariuszy: Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Posiedzenie zakończy się punktami dotyczącymi zarządzania mieniem państwowym i Prokuratorią Generalną RP. Pod tą nazwą kryje się ciało mające opiniować umowy ze Skarbem Państw. Progiem takiej opinii ze strony Prokuratorii będzie kwota 100 mln zł.

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA