REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 27 czerwca-3 lipca 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 27 czerwca 2016 09:28
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 27 czerwca-3 lipca  2016 r. Liderzy UE na sczycie w marcu 2016 roku. W centrum kadru premier Beata Szydło i przewodniczący Donald Tusk. (fot.:KPRM/flickr.com/domena publiczna)

• Premier Beata Szydło weźmie udział w Radzie Europejskiej w dniach 28 i 29 czerwca br.
• Andrzej Duda udaje się z dwudniową wizytą na Słowację.

Sejm

27.06

Zbiera się Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny

Konsultacje społeczne - Rola gospodarki i polskich przedsiębiorców w budowie marki kraju. Czy wraz ze wzrostem eksportu polskich firm można zwiększyć wartość marki narodowej?

28.06

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Klub Parlamentarny Nowoczesna organizuje Konsultacje społeczne nt. edukacji

Otwarcie wystawy "1956: Polska - Węgry. Historia i pamięć" inicjatorem jest IPN

29.06

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

30.06

Zbiera się Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Senat

28.06

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29.06

XXI posiedzenie Senatu

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rząd

27.06

Posiedzenie Rządu
Rada ministrów wysłucha informacji dotyczącej międzynarodowych aspektów podjęcia przez Wielką Brytanię decyzji o wystąpieniu z UE

Rząd zajmie się projektem ustawy o prawie bankowym

28.06

Premier Beata Szydło weźmie udział w Radzie Europejskiej, dzień pierwszy

29.06

Premier Beata Szydło weźmie udział w Radzie Europejskiej, dzień drugi

30.06

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

28.06

Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków dr Magdalena Gawin weźmie udział w posiedzeniu Rady Ochrony Zabytków

29.06

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w posiedzeniu Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

30.06

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w posiedzeniu Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

28.06

III posiedzenie Rady ds. Innowacyjności

29.06

Warsztaty nt. tworzenia instytucjonalnych polityk otwartego dostępu
Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
I posiedzenie Kapituły Konkursu Polski Produkt Przyszłości

30.06

Spotkanie z członkami zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki
Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Business

1.07

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Polski za Granicą

2.07

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Business

3.07

Ministerstwo objęło patronat nad "18 th International Symposium on Advanced in Extraction Technologies (ExTech’ 2016) i 22 nd International Symposium on Separation Science

Ministerstwo Energi

28.06

Podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Prezydent RP

29.06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę oficjalną w Republice Słowackiej, dzień pierwszy

30.06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę oficjalną w Republice Słowackiej, dzień drugi

Rzecznik Praw Obywatelskich

27.06

Biuro Rzecznika będzie zbierać wnioski do RPO w Szczecinie

28.06

Biuro Rzecznika będzie zbierać wnioski do RPO w Szczecinie

30.06

Biuro Rzecznika będzie zbierać wnioski do RPO w Kielcach

Trybunał Konstytucyjny

28.06

Sąd konstytucyjny będzie badał konstytucyjność ustaw: pierwsza rozprawa w sprawie egzekucji w administracji i opłat za dokonane czynności egzekucyjnych, druga w kwestii prawo własności przemysłowej i trzecia dotycząca osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. TK zbada zasady umieszczania w domach opieki społecznej i prawa osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

29.06

Sąd konstytucyjny będzie dalej badał konstytucyjność ustaw. Ciąg dalszy prac z 28 czerwca 2016 roku

Narodowy Bank Polski

30.06

Bank przedstawi oczekiwania inflacyjne konsumentów z czerwca 2016 roku
Bank przedstawi dane kwartalne za I kwartał 2016 roku

Inne

27.06

Klub parlamentarny Kukiz’15 zaprasza na spotkanie otwarte w Olsztynie, tematem będzie Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji
Klub parlamentarny Kukiz’15 zaprasza na spotkanie z posłem Tomaszem Rzymkowskim w Zgierzu

29.06

Dzień marynarki wojennej

30.06

Klub parlamentarny Kukiz’15 zaprasza do Rudy Śląskiej na otwarcie Filii Biura Poselskiego

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA