REKLAMA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: Incydenty zagrażające bezpieczeństwu są analizowane

  • Autor: PAP/JS
  • 19 października 2016 18:17
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: Incydenty zagrażające bezpieczeństwu są analizowane Kontrola NIK pokazała m.in., że nie obejmowano ochroną fizyczną wszystkich obiektów infrastruktury krytycznej, a część terenów, na których znajdowały się obiekty infrastruktury krytycznej nie była właściwie zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych (fot.:policja.pl)

Wszystkie przypadki zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej są szczegółowo analizowane, a wnioski z nich służą do poprawy bezpieczeństwa - zapewnia rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz.

Odniosła się w ten sposób do opublikowanej  przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji na temat wyników badania prawidłowości zabezpieczeń obiektów kluczowych dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa i obywateli. Według NIK, która stwierdziła szereg nieprawidłowości, nie są one dostatecznie chronione; podała przykłady incydentów stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej.

Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Obejmuje systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, zaopatrzenia w żywność, w wodę, a także systemy: łączności, sieci teleinformatycznych, finansowe, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych. Lista obiektów jest tajna.

"Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Infrastruktury Krytycznej to proces ciągły, a systemy zabezpieczeń muszą podlegać stałemu doskonaleniu. Dla poprawy bezpieczeństwa ważne jest, aby wyciągać wnioski z każdego incydentu stanowiącego potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa IK" - napisała Adamkiewicz komentując informację NIK.

Czytaj też: Błaszczak: Na mocy ustawy z 1996 r. b. prezydenci chronieni tylko na terytorium Polski

Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odnosząc się do przykładów zdarzeń podanych przez NIK w informacji pokontrolnej poinformowała, że wszystkie są szczegółowo analizowane zarówno przez RCB jak i przez operatorów. "Żaden z przedstawionych przez NIK przykładów incydentów nie wpłynął na ciągłość świadczenia najważniejszych dla państwa polskiego usług" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej jest realizowane przez operatorów, których obowiązkiem jest ochrona obiektów IK oraz przez administrację, która wspiera operatorów m.in. organizując szkolenia czy fora ochrony. W tym celu został też opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej; ostatni raz aktualizowany w czerwcu 2016 r.

NIK kontrolę Infrastruktury Krytycznej przeprowadziła w latach 2015 i 2016 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz u trzech wojewodów i w 15 samorządach szczebla powiatowego i gminnego. Wnioski z kontroli NIK opublikowała w środę.

Kontrola NIK pokazała m.in., że nie obejmowano ochroną fizyczną wszystkich obiektów infrastruktury krytycznej, a część terenów, na których znajdowały się obiekty infrastruktury krytycznej nie była właściwie zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych. Okazało się, że u większej części skontrolowanych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej nie wprowadzono rozwiązań na wypadek wystąpienia zdarzeń sabotażu lub wyrządzenia szkód przez pracowników na terenie obiektów infrastruktury krytycznej.

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA