REKLAMA

Elżbieta Rafalska: 500 zł także dla dzieci w rodzinach zastępczych

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 03 marca 2016 19:54
Elżbieta Rafalska: 500 zł także dla dzieci w rodzinach zastępczych Będą nowe instrumenty wsparcia finansowego państwa skierowane do rodzin zastępczych (fot. MRPiPS)

• Będą nowe instrumenty wsparcia finansowego państwa skierowane do rodzin zastępczych.
• Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego otrzyma dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł.
• Będzie on przysługiwał niezależnie od dochodu na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła w Michałowicach w powiecie pruszkowskim rodzinę sprawującą od 2010 roku funkcję rodziny zastępczej. Pod jej opieką znajduje się obecnie siedmioro dzieci w wieku od 3 do 16 lat.

Podczas spotkania i rozmowy na temat codziennych wyzwań rodziny w wychowywaniu siedmiorga dzieci minister Elżbieta Rafalska przypomniała o nowych instrumentach wsparcia finansowego państwa, które będą skierowane do rodzin zastępczych.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

 - Nie zapominamy o dzieciach w pieczy zastępczej. Zapewniamy im wsparcie podobne do tego, jakie otrzymają dzieci w ramach programu Rodzina 500 plus - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego otrzyma dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł. Będzie on przysługiwał niezależnie od dochodu na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Więcej informacji na temat dodatku można znaleźć tutaj.

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Kandydaci w wyborach parlamentarnych 2015 do sejmu i senatu z podziałem na okręgi i komitety w skali całej Polski! Nasza baza kandydatów na posłów i senatorów w październikowych wyborach umożliwia przeglądanie, głosowanie i komentowanie sylwetek przyszłych przedstawicieli Polaków w obu izbach parlamentu. Zapraszamy!
REKLAMA