REKLAMA


Marek Jakubiak - informacje o pośle na sejm VIII kadencji To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Marek Jakubiak Poseł VIII kadencji

OCEŃ POSŁA

Poseł na Sejm VIII kadencji. Urodzony w 1959 w Warszawie. Przedsiębiorca. Stworzył największą grupę browarów regionalnych BRJ Sp. z o.o., w skład której wchodzą browary: Ciechan, Lwówek, Bojanowo, Tenczynek i Biskupiec.

Uzyskał wykształcenie średnie, był żołnierzem zawodowym, pracował przy obsłudze naziemnej samolotów. Odszedł z wojska na początku lat 90. Zajął się w Warszawie prowadzeniem własnej firmy montującej telewizję kablową, przejętej następnie przez Aster City Cable. Później zasiadał w radzie nadzorczej i zarządzie browaru w Krotoszynie, który upadł z powodu nierentowności i zadłużenia. W 2002 Marek Jakubiak zainwestował wówczas w wykupienie od koncernu Brau Union browaru Ciechan. Zorganizował własną sieć dystrybucji, rozwijał m.in. produkcję piwa niepasteryzowanego (Ciechan Wyborne). W kolejnych latach poprzez swoje przedsiębiorstwo (spółkę z o.o. Browar Ciechan, przekształconą w Browary Regionalne Jakubiak) nabywał i rozwijał produkcję w innych browarach regionalnych w tym browarze w Bojanowie i browarze Lwówek. Grupa ta w 2014 produkowała ponad 30 marek piwa.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu płockim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego Kukiz’15. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 11 131 głosów.

W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Obrony Narodowej oraz Regulaminowej i Spraw Poselskich.

 

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj (86 komentarzy)

 • sejm nie dla idiotów 2017-03-21 21:07:19
  Już wiem, jakiego piwa nie kupować
 • Katarzyna 2017-03-13 21:05:12
  Posel Jakubiak na premiera!!!

  Niestety widac ogromny deficyt poslow prezentujacych jakikolwiek poziom w polskim Parlamencie - tragedia.
 • warszawiak 2017-03-07 19:20:29
  Tobie się marzy Prezydentur Warszawy ????!!! chyba się pozamieniałeś z ch ...m na łby, ty nie masz najmniejszych kompetencji do tej pracy, to że pędzisz podłe piwo to jeszcze o niczym nie świadczy. Z wypowiedzi w mediach wychodzi z ciebie słoma i g..o
 • Stasio 2017-03-06 14:10:08
  Serdecznie pozdrawiam kolegę z wojska z 4 KOPK .
 • rolnik jak kubiak 2017-02-20 13:23:57
  Co ja tutaj czytam, że mądry ??? z dużą wiedzą ???, że spokojny !!!??? że na prezydenta, itd. to chyba piszecie o kims innym, bo ten do dyletant, bufon, narcyz i zwykły głupek silący się na mędrca. Ale cóż jakie społeczeństwo to i taka ocena. A może podoba wam się też "rolnik szuka żony" , to by się zgadzało.
 • sitwa 2017-01-22 22:30:38
  KULTURALNY Z DUZA WIEDZA SPOKOJNY MERYTORYCZNY
 • żołnierz w st. spocz. 2016-12-10 18:31:43
  W załączeniu przesyłam tekst ustawy emerytalnej z 1923 r, jako przykład przyzwoitego zachowania się państwa wobec żołnierzy i funkcjonariuszy. Myślę, że ciągle powinniśmy się uczyć ..... A obecni politycy, w większości, nadają się jedynie do wyprowadzania kur.....
  .......Art. 81 oraz 82 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. z 1924 nr 6, poz. 46)
  Art. 81. Funkcjonarjuszom, którzy przed wstąpieniem do ,służby państwowej polskiej, oraz zawodowym wojskowym, którzy _ przed wstąpieniem do wojska polskiego, pozostawali na służbie jednego z byłych państw zaborczych, jako też w służbie byłego Wydziału . Krajowego Galicyjskiego, lub też którzy byli nauczycielami publi~znych szkół ludowych lub wydziałowych i przechodzą w stan spoczynku ze służby pallstwowej polskiej, względnie ze służby w wojsku polskiem - wlicza się do wysługi emerytalnej pełną ilość lat służby w b. państwie zaborczem, podlegającą zaliczeniu według ustaw emerytalnych odnośnego państwa zaborczego, a względnie według ustaw krajowych galicyjskich, z zastrzeżeniem, że sposób zaliczania czasu tego do wysługi emerytalnej nie może być korzystniejszy, aniżeli w służbie państwowej polskiej, względnie w wojsku polskiem, na . mocy niniejszej ustawy, tudzież lata służby państwowej polskiej. Czas piastowania mandatu poselskiego lub senatorskiego przed wejściem w życie niniejszej ustawy zalicza się przytem do emerytury. Funkcjonariuszom państwowym i zawodowym wojskowym, którzy służyli czynnie w czasie trwania mocy obowiązującej ustaw z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 466) i z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 616), a którzy przed wstąpieniem do służby państwowej, względnie wojskowej, pełnili służbę samorządową w Państwie Polskiem, zaliczalną do wysługi emerytalnej w myśl punktu d) art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 466), względnie punktu a} art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 616), zalicza się do wysługi emerytalnej czas tej służby samorządowej pod warunkami, określonemi w wymienionych ustawach. Zawodowi wojskowi, którzy z powodu przekroczonego wieku przechodzą w stan spoczynku, nabywają prawo do zaopatrzenia emerytalnego również i w przypadku, gdy ilość lat służby cywilnopaństwowej, oraz wojskowej wynosi co najmniej 10 lat, obliczonych według czasu kalendarzowego. Do czasokresu" podanego w 3 ustępie, zalicza się tylko taką służb~ cywilno-państwową w b. państwach zaborczych, która uprawniała do emerytury i była spełniana nieprzerwanie i bezpośrednio przed przewrotem politycznym w b. państwie zaborczem. Końcowe daty służby w b. państwach zaborczych ustali rozporządzenie Rady Ministrów. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zaliczy do wysługi emerytalnej lata udowodnionej pracy nauczycielskiej tym byłym zawodowym nauczycielom polskich szkół prywatnych w b. zaborze rosyjskim, którzy, posiadając odpowiednie kwalifikacje, wstąpili do służby państwowej polskiej w zawodzie nauczycielskim. i pozostają na służbie w dniu l października 1923 r. i ze służby tej przechodzą w stan spoczynku, a to pod warunkiem, iż w ciągu pół roku, liczqc od dnia ogłos2;enia niniejszej ustawy, przedłożą Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wystarczające dowody swej pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej 14 godzin tygodniowo.
 • Poznanczyk 2016-11-13 15:38:12
  Dobry wybor. Potrzeba nam wiecej takich ludzi w sejmie aby naprawic nasz kraj ktory staje na nogi. Przede wszystkim Patriota !!