REKLAMA

Zaprzysiężenie, nowa Rada Ministrów: Kim są osoby zasiadające w nowym rządzie?

  • Autor: AT
  • 16 listopada 2015 13:28
Zaprzysiężenie, nowa Rada Ministrów: Kim są osoby zasiadające w nowym rządzie? - To nie tylko służba, ale także wielkie wyzwanie - powiedział po zaprzysiężeniu Andrzej Duda (Nowa Rada Ministrów z premierem i prezydentem, fot.twitter.com/pisorgpl)

Prezydent Andrzej Duda odebrał przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. Kim są osoby, które zasiądą w nowym rządzie?

16 listopada rząd Beaty Szydło został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Uroczystość odbyła się 12 w Pałacu Prezydenckim.

- Dziękuję, że rząd jest tak szybko. To ważne dla państwa polskiego, żeby szybko był stabilny, dobrze działający rząd. Gratuluję. To także - a może przede wszystkim nie tylko służba, ale także wielkie wyzwanie - powiedział prezydent Andrzej Duda po zaprzysiężeniu rządu.

Teraz czas na expose, w którym nowa premier przedstawi priorytety Rady Ministrów na najbliższe cztery lata. Odbędzie się ono jeszcze w tym tygodniu - prawdopodobnie w środę (18 listopada).

fot. Zelazna Studio/Paweł Pawłowski

Kim są osoby, które zasiądą w nowym rządzie?

Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Z wykształcenia etnograf. Ukończyła studia w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989-1995 była doktorantem na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Ukończyła też studia podyplomowe dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie zarządzania terytorialnego.

W latach 1998-2005 pełniła funkcję burmistrza gminy Brzeszcze. W 2005 roku wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. Od lipca 2010 roku jest wiceprezesem partii.

Zaprzysiężenie Prezesa Rady Ministrów – Beaty Szydło (fot.twitter)

 

Piotr Gliński - Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego

Gliński jest socjologiem, profesorem nauk humanistycznych i nauczyciel akademickim. W latach 2005–2011 był przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył następnie studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

W 2008 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

Zaprzysiężenie I Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotra Glińskiego (fot.twitter)

 

Jarosław Gowin - Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Senator VI kadencji, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Od 2011 do 2013 minister sprawiedliwości, założyciel i prezes Polski Razem, przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica. Urodzony w 1961 roku w Krakowie.

Studiował historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2001 roku, w Instytucie Studiów Politycznych PAN, uzyskał stopień naukowy doktora.

Zaprzysiężenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina (fot.twitter)

 

Mateusz Morawiecki - Wicepremier, minister rozwoju

Polski menedżer i bankowiec, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK. Syn Kornela Morawieckiego. Od 2015 wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju.

Zaprzysiężenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju – Mateusza Morawieckiego (fot.twitter)

 

Andrzej Adamczyk - Minister infrastruktury i budownictwa

Poseł na sejm V, VI, VII i VIII kadencji, prezes Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim.

W 2014 roku uzyskał licencjat na kierunku rachunkowość i finanse w zarządzaniu - analiza finansowa przedsiębiorstw. Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaprzysiężenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka (fot.twitter)

 

Witold Bańka - Minister sportu i turystyki

Lekkoatleta, sprinter. Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 był delegatem na zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, reprezentując Śląski Związek Lekkiej Atletyki. W 2012 oficjalnie zakończył karierę sportową.

Zaprzysiężenie Ministra Sportu i Turystyki – Witolda Bańki (fot.twitter)

 

Mariusz Błaszczak - Minister spraw wewnętrznych i administracji

Były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były minister bez teki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Od 2010 roku był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania w administracji.

Zaprzysiężenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Błaszczaka (fot.twitter)

 

Marek Gróbarczyk - Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezpieczeństwa energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny).

Zaprzysiężenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka (fot.twitter)

 

Dawid Jackiewicz - Minister skarbu państwa

Polityk, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Odbył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku nauki polityczne.

Zaprzysiężenie Ministra Skarbu Państwa – Dawida Jackiewicza (fot.twitter)

 

Krzysztof Jurgiel - Minister rolnictwa i rozwoju wsi

Polityk, poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, senator V kadencji, były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, były prezydent Białegostoku.

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety.

Zaprzysiężenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela (fot.twitter)

 

Antoni Macierewicz - Minister obrony narodowej

Poseł na Sejm I, III, IV, VI, VII i VIII kadencji. Historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1991 do 1992 minister spraw wewnętrznych, w 2006 i w 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, od 2006 do 2007 szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, poseł na Sejm RP I, III, IV, VI, VII i VIII kadencji, od 2013 wiceprezes PiS. Działacz opozycji demokratycznej w PRL w latach 1968–1989, współtwórca Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, publicysta.

Zaprzysiężenie Ministra Obrony Narodowej – Antoniego Macierewicza (fot.twitter)

 

Konstanty Radziwiłł - Minister zdrowia

Lekarz, doktor nauk medycznych, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej (2001–2010), senator IX kadencji.

Studiował na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza. Specjalizował się w medycynie ogólnej i medycynie rodzinnej.

Zaprzysiężenie Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła (fot.twitter)

 

Elżbieta Rafalska - Minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Polityk i samorządowiec, senator VI kadencji, posłanka na Sejm VI, VII i VIII kadencji, od 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a następnie podyplomowe studia na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej oraz w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną i pracą socjalną.

Od 2004 należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Lubuskiego zarządu regionalnego tej partii.

Zaprzysiężenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej (fot.twitter)

 

Anna Streżyńska - Minister cyfryzacji

Urzędniczka państwowa, z wykształcenia prawniczka.

Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Od 14 stycznia 2006 do 8 maja 2006 pełniła obowiązki prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zostały powierzone jej przez Kazimierza Marcinkiewicza po przekształceniu UKE z Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Od 8 maja 2006 do 1 lutego 2012 sprawowała urząd prezesa UKE.

Zaprzysiężenie Ministra Cyfryzacji – Anny Streżyńskiej (fot.twitter)

 

Paweł Szałamacha - Minister finansów

polityk, prawnik, radca prawny i publicysta, były wiceminister skarbu państwa, poseł na Sejm.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia na kierunku prawo Unii Europejskiej w belgijskim College d^Europe Brungia.

Od 2005 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2010 roku został powołany do Narodowej Rady Rozwoju. Należał do Unii Polityki Realnej. Od 2011 roku jest bezpartyjnym posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Zaprzysiężenie Ministra Finansów – Pawła Szałamachy (fot.twitter)

 

Jan Szyszko - Minister środowiska

Ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i jako pracownik naukowo-dydaktyczny z tytułem profesora jest wierny tej uczelni.

Był ministrem środowiska w latach 1997-1999 i w latach 2005-2007. Pełnił funkcję prezydenta Konwencji Klimatycznej ONZ (1999-2000) oraz sędziego Trybunału Stanu w latach 2001-2005. Od 2001 roku należy do partii Prawo i Sprawiedliwość.

Zaprzysiężenie Ministra Środowiska – Jana Szyszko (fot.twitter)

 

Krzysztof Tchórzewski - Minister energetyki

Ukończył Politechnikę Warszawską. Od 1980 roku jest uczestnikiem ruchu NSZZ "Solidarność". W 1981 roku był przewodniczącym Oddziału Siedleckiego związku.

W 1990 roku został powołany na wojewodę siedleckiego. W rządzie Jerzego Buzka (1997–2001) pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.

Od 1990 do 1999 roku należał do Porozumienia Centrum, następnie do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a od 2004 roku jest związany z Prawem i Sprawiedliwością.

Zaprzysiężenie Ministra Energetyki – Krzysztofa Tchórzewskiego (fot.twitter)

 

Witold Waszczykowski - Minister spraw zagranicznych

Historyk, dyplomata, od 2005 do 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2008 do 2010 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1991 na Wydziale Stosunków Międzynarodowych University of Oregon. W latach 1992–1993 odbył studia podyplomowe na temat bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w Geneva Centre for Security Policy w Genewie.

Zaprzysiężenie Ministra Spraw Zagranicznych – Witolda Waszczykowskiego (fot.twitter)

 

Anna Zalewska - Minister edukacji narodowej

Nauczycielka, samorządowiec, posłanka. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach.

Należała do Unii Wolności, później przeszła do PiS. Zasiadała w radzie powiatu świdnickiego, pełniąc jednocześnie funkcje wicestarosty.

Reprezentowała Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość podczas odwoływania ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Zaprzysiężenie Ministra Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej (fot.twitter)

 

Zbigniew Ziobro - Minister sprawiedliwości

Z wykształcenia prawnik. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdał egzamin prokuratorski. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie PiS w latach 2005 do 2007.

Poseł na Sejm IV, V i VI i VIII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Przynależał do PiS do 2011 roku. Poza partią w wyniku usunięcia decyzją komitetu politycznego z 4 lipca 2011 roku. Założył w 2012 roku i jest związany do dziś z Solidarną Polską. Jest prezesem tej formacji.

Zaprzysiężenie Ministra Sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro (fot.twitter)

 

Mariusz Kamiński - Minister – członek Rady Ministrów, Koordynator ds. Służb Specjalnych

Z wykształcenia historyk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2001-2002 był wiceprezesem partii Przymierze Prawicy, następnie przystąpił do PiS, w którym od 2004 do 2006 pełnił obowiązki prezesa regionu warszawskiego. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Był inicjatorem utworzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od 2006 do 2009 roku pełnił funkcję szefa CBA.

Zaprzysiężenie Ministra, Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych - Mariusza Kamińskiego (fot.twitter)

 

Henryk Kowalczyk - Minister, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

Nauczyciel i samorządowiec, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, od 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po pierwszych wolnych wyborach samorządowych w maju 1990 roku został wójtem gminy Winnica. W 1998 roku był wojewodą ciechanowskim. Sprawował ten urząd do końca funkcjonowania województwa, następnie wrócił do Winnicy jako wójt gminy.

W latach 1999-2002 był radnym sejmiku mazowieckiego. Od 1992 do 2003 roku należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a od 2004 roku jest związany z partią Prawo i Sprawiedliwość.

Zaprzysiężenie Ministra, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów – Henryka Kowalczyka (fot.twitter)

 

Elżbieta Witek - Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik Rady Ministrów

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Z wykształcenia historyk. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała jako nauczyciel, a od 1991 roku dyrektor szkół w Jaworze.

Jest współzałożycielką związku zawodowego „Solidarność", w którym od 1980 roku pełniła funkcję sekretarza Komisji Okręgowej. W 1982 roku za działalność opozycyjną została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Od 2002 roku zasiadała w jaworskiej radzie miejskiej.

Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość. Jest prezesem okręgu legnicko-jeleniogórskiego partii.

Zaprzysiężenie Ministra, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Rady Ministrów Elżbiety Witek (fot.twitter)

 

Beata Kempa - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ukończyła studia z administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.Była radną rady miasta i gminy Syców.

W Sejmie VII kadencji przystąpiła do klubu parlamentarnego Solidarna Polska. 18 listopada 2011 została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości. Objęła funkcję wiceprzewodniczącej klubu Solidarna Polska, a w 2012 roku została jej wiceprezesem. W lipcu 2014 została wiceprzewodniczącą nowo powołanego klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, od marca 2015 działającego pod nazwą Zjednoczona Prawica.

Zaprzysiężenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy (fot.twitter)

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA