REKLAMA

Kijowski zapewnia, że ma w KOD poparcie. Oskarża media o nagonkę

 • Autor: GP
 • 24 stycznia 2017 12:00
Kijowski zapewnia, że ma w KOD poparcie. Oskarża media o nagonkę Lider KOD zapowiedział, że będzie ubiegał się o liderowanie organizacji. (fot.:facebook.com/KomitetObronyDemokracji)

• Lider Komitetu Obrony Demokracji (KOD), Mateusz Kijowski powiedział, że w zarządzie KOD pięć osób poparło apel o jego odwołanie.
• Gotowy do startu w wyborach Kijowski jest natomiast pewny, że może liczyć na poparcie działaczy szeregowych. - Mam mnóstwo takich głosów - mówił w radiu we wtorek (24 stycznia).
• Działacz społeczny nie ustaje w obronie swojego dobrego imienia wobec oskarżeń o faktury, które wystawiano na KOD, i w sprawie alimentów, których miał nie płacić.

Gęstnieje sytuacja w Komitecie Obrony Demokracji (KOD), w przeddzień wyborów w organizacji. O tym, jaką ma wizję KOD w 2017 roku, mówił Mateusz Kijowski, obecny lider struktury obywatelskiej i kandydat na jej szefa. Kijowski w zeszłym tygodniu oświadczeniem zapewnił o gotowości, by walczyć o kierowanie KOD.

- W zarządzie Komitetu pięć osób poparło apel o odwołanie mnie - mówił we wtorek (24 stycznia) Kijowski w "Radiu ZET" - gdy KOD to już prawie 9,5 tysiąca ludzi. Zawieszenie się (w prawach członka) byłoby stwierdzeniem, że nagonka, która się toczy, odnosi sukces - podkreślił.

Zarząd KOD to siedem osób.

Kijowski uczulał radiosłuchaczy, że był proszony, by nie odchodzić i nie dać się wypchnąć. - Mam mnóstwo takich głosów - zaakcentował.

Możliwe przesunięcie elekcji?

KOD wybierać władze ma w lutym. Tak szybka data daje niewiele czasu Kijowskiemu i jego oponentom na kampanię w organizacji. - Pojawiają się pomysły, żeby przesunąć wybory, że może jednak nie teraz, - zreferował Kijowski - gdy Koderki i koderze (to potoczna nazwa działaczy KOD) naciskają, żeby wybory odbyły się w terminie zaplanowanym przez zarząd.

Trudno ocenić, czy szybsze wybory są na rękę kijowskiego, czy też odwrotnie. On sam jest spokojny o swoje zaplecze. Wykorzystał wystąpienie radiowe, by powtórzyć swoje zapewnienia o niewinności wobec zarzutów w kwestii faktur.

KOD powstał jako społeczna inicjatywa broniąca niezależności Trybunału Konstytucyjnego, źródło: facebook.com/KomitetObronyDemokracji

- Nigdy nie byłem pracownikiem KOD i nie zarabiałem - mówił działacz. - Ja nie wystawiałem faktur za działania na rzecz KOD. Robiła to spółka, w której pracowałem. Nie ukrywałem faktur wystawianych Komitetowi. Nie byłem na umowie - dopowiadał.

Alimenty

Faktury stały się kolejnym problemem wizerunkowym, który obciążył KOD i lidera formacji obywatelskiej. Wcześniej krytycy Kijowskiego, nie raz, akcentowali, że nie płacił on alimentów na swoje dzieci. "Tygodnik Wprost" wyliczył i opublikował wyliczenie, na mocy którego, Kijowski uniknąć miał 220 tysięcy zasądzonych alimentów.

- Chodzi o to, żeby zabić Kijowskiego gazetą - odnosił się do tych informacji lider KOD. co ciekawe, działacz nie zaprzecz wysokości sumy. - Moje długi alimentacyjne wynoszą mniej więcej 220 tys. Ale "Wprost" napisał tę informację w sposób taki, jak kiedyś pisało SB. To element nagonki na mnie. Nie ma możliwości, że przypadkowo w ciągu  dwóch tygodni wyskakują kolejne takie materiały.

Kijowski rozstał się z żoną, z którą ma potomstwo, 14 lat temu. Przez ten czas, jak twierdzi, był bezrobotny przez 26 miesięcy. Kijowski stwierdził, że przez ten okres regularnie płacił zobowiązania wobec żony.

 

Skomentuj (1 komentarzy)

 • marek zakrzewski 2017-01-24 18:02:26
  Panie Kijowski! Polecam przeczytanie art. 70 STATUTU STOWARZYSZENIA kod
  Zabrania się: 
  1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w  stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi              członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w   związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub                     powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do   drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,                       zwanych dalej "osobami bliskimi", 
  2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub      pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób     trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
  3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób                      trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
  4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie   Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na                       zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż         rynkowe.   
  PKT 4 tłumaczy chyba wszystko?REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA