REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Grażyna Maria Waliczek


KOMENTARZE

 • Grażyna Waliczek 2015-10-12 12:49:11
  Szanowni Mieszkańcy Ziemi Pszczyńskiej, Ziemi Żywieckiej, Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego, mam zaszczyt znajdować się na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP. O MANDAT POSŁA ubiegam się po raz pierwszy. Urodziłam się 07.01.1961 r. w Juszczynie koło Żywca, gdzie mieszkałam do ukończenia studiów. W czasie studiów byłam mieszkanką Bielska-Białej. Po wyjściu za mąż przeprowadziłam się do Żywca, obecnie od 20 lat mieszkam w Goczałkowicach-Zdroju w rodzinnej miejscowości męża wraz z rodziną. Ukończyłam Politechnikę Łódzką z tytułem mgr inż. na kierunku mechanicznej technologii włókna. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne do nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych. Jestem matką trójki, dorosłych córek . Rodzinę uważam za fundament dobrego rozwoju i wychowania. Mieszkając w rodzinnej wsi Juszczynie, pracowałam w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. Na studiach miałam możliwość pracy w Studenckiej Spółdzielni Pracy „Alma Service”. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w zakładzie przemysłowym „Relana” na stanowisku zastępcy kierownika laboratorium i kontroli jakości. Pracowałam również jako nauczyciel matematyki, fizyki i chemii w szkole podstawowej i gimnazjum.

  MOJE PRIORYTETY:
  TO PRIORYTETY PiS A W SZCZEGÓLNOŚCI:
  -PRAWO RODZICÓW DO DECYDOWANIA O WYCHOWANIU DZIECI.
  -NIE DLA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA SZEŚCIOLATKÓW.
  -NIE DLA NISZCZĄCYCH IDEOLOGII,UDERZAJĄCYCH W WYCHOWANIE DZIECI I RODZINĘ.
  -BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE POLEK I POLAKÓW.
  -OBRONA POLSKIEJ ZIEMI I POLSKICH LASÓW PRZED WYPRZEDAŻĄ.
  -SKRÓCENIE WIEKU EMERYTALNEGO.
  -ROZWÓJ PRZEMYSŁU I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY.-GODNE PŁACE I EMERYTURY.

  DLACZEGO WARTO NA MNIE ZAGŁOSOWAĆ ?

  -POLITYKA jest dla mnie troską o dobro wspólne i wytrwałą pracą na rzecz obywateli.
  -Bliskie mi są problemy OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO; jestem matką córki z zespołem Turnera.
  -Razem z córką Katarzyną działamy aktywnie w środowisku pro-life, na rzecz PRAWA DO ŻYCIA.
  -Dzieci to największy skarb dla rodziny i Polski. Mam niemałe doświadczenie życiowe w pokonywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci.
  -Podczas pracy zawodowej w „Relanie”, angażowałam się w działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”, byłam delegatem na zjazd krajowy oraz przewodniczącą Rady Pracowniczej. Nie brakowało mi wrażliwości społecznej i odwagi w obronie tego zakładu przed likwidacją.
  -Pracowałam w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, znam trud polskiego rolnika i wiem, co to miłość do Polskiej Ziemi.
  -Na wszystkich etapach edukacji moich córek pracowałam w Radach Rodziców.
  #DAMYRADĘ