REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Krzysztof Pruszak


KOMENTARZE

 • Kolega 2015-10-20 16:04:57
  Krzysztof Pruszak to wieloletni działacz społeczny. Jest m.in. inicjatorem, współzałożycielem i
  prezesem zarządu Fundacji Ekologiczno-Sportowej im. Tomasza Hopfera, która organizuje
  najważniejsze imprezy sportowe Lęborka i Powiatu Lęborskiego. Swoją działalnością aktywizuje
  mieszkańców, bez względu na wiek.
  Jako popularyzator sportowego trybu życia Krzysztof Pruszak jest głównym organizatorem i
  dyrektorem od 1992r.Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego pamięci Tomasza Hopfera (już po
  raz 22), który każdorazowo przyciąga ponad dwustu zawodników, promuje miasto i powiat zarówno
  w kraju, jak i za granicą. W ramach Maratonu Ekologicznego Lębork jest również gospodarzem
  innych, sportowych wydarzeń: Mistrzostw Polski Weteranów w Maratonie, Mistrzostw Polski
  Dziennikarzy w Maratonie czy Maratonu Osób Niepełnosprawnych. W przeszłości przez Fundacje
  Krzysztof Pruszak organizował również: Ogólnopolski „ Bieg Wiosenny” w Lęborku czy Ogólnopolski
  „Bieg na zakończenie lata” w Lęborku z atestowaną trasą. Obecnie, we współpracy z Miastem Lębork
  i z udziałem wielu lęborskich zawodników, co roku organizuje Biegi Przełajowe w Obliwicach.
  Powstałe z inicjatywy czy współpracy Krzysztofa Pruszaka szlaki turystyczne i ścieżki
  dydaktyczne(np.”Jezioro Lubowidz- Ostoja przyrody ,piękno morenowego krajobrazu” czy „ Szlak
  rzeki Kisewy i Łeby pradolinie rzeki Łeby”), mimo że terytorialnie znajdują się na terenie gminy Nowa
  Wieś Lęborska, stanowią bardzo ważny element rekreacyjny dla mieszkańców Lęborka. Świadczyć o
  tym może bardzo duża liczba lęborczan korzystających ze szlaków i ścieżek czy uczestniczących we
  wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych.
  Krzysztof Pruszak to również aktywny działacz na rzecz honorowego krwiodawstwa. Jest
  Prezesem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lęborku, sprawując opiekę nad ok.
  450 honorowymi krwiodawcami z Lęborka i okolicznych miejscowościach (także poza Powiatem
  Lęborskim). Za swoją działalność dla PCK otrzymał z rąk trzech kolejnych Prezydentów RP Brązowy,
  Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.
  Jako Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej organizuje liczne wydarzenia
  artystyczne, jak plenery malarskie, wystawy, konkursy i koncerty, do udziału w których zaprasza
  również artystów i twórców nieprofesjonalnych z miasta Lęborka. Lęborczanie są również częstymi
  uczestnikami imprez organizowanych przez Krzysztofa Pruszaka w Nowej Wsi Lęborskiej oraz
  Obliwicach i innych sołectwach sąsiedniej Gminy.
  Od 2006roku Krzysztof Pruszak jest Radnym Powiatu Lęborskiego i jednocześnie członkiem
  Zarządu Powiatu Lęborskiego. Codzienną pracę samorządowca od wielu lat umiejętnie łączy z
  działalnością charytatywną i społeczną.