REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Beata Mazurek


KOMENTARZE

 • prawica nie PiS 2017-03-23 04:22:00
  Do Solidarna: Male przejęzyczenie "nasi potomkowie "-"nasi przodkowie". Wracając do tematu ,we wszystkich Państwach demokratycznych prawo własności jest rzeczą nadrzędną , jak widać tylko w Polsce prawo nie obowiązuje..
 • Solidarna 2017-03-22 14:12:58
  Największa w historii powojennej Polski afera gruntowa, gdzie z Urzędu zostały zmienione dotychczasowe użytki rolne gruntów wszystkich klas na „B” mieszkalne w obrębach gmin, tym samym okradli społeczeństwo z resztek godności osobistej i dóbr materialnych w woj. Lubelskim z obrębu Miast Lublina , Zamościa, Białej Podlaski, Chełma itd. Bliźniacze działania samorządów terytorialnych jak w innych województwach, z uwagi iż, budynki i nieruchomości w obrębach miast straciły na wartości, przy obecnym stanie rzeczy nie można ich sprzedać, nie sądzę że doczekamy sie ustawa regulującej należne nam rekompensaty finansowe, również nasi potomkowie po drugiej wojnie światowej pracowali uczciwe na całokształt Państwa Polskiego płacąc podatki zakupili legnie nieruchomości w obrębach miast, gdzie jak widać łachudry Rząd teoretyczny wszystko rozkradli. Prawo i Sprawiedliwość w woj. Lubelskim okryło nas hańbą, Komitet Polityczny PiS Beata Mazurek głosował nad przyjęciem projektu ustawy kierowanego z pozytywną akceptacją Donalda Tuska do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 27lutego 2012roku Warszawie- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz. 503), w związku z czym uchwalono łamanie praw człowieka w Polsce w przedmiocie własności prywatnej, bowiem właściciele gruntów definitywnie nie byli stronami postępowań o zmianę dotychczasową użytków gruntów rolnych, zniszczyli rolnictwo, gospodarkę celem zysku jednostek. W związku z powyższym zanim uchwalono haniebny projekt doszło do najcięższego kalibru przestępstw w woj. Lubelskim, właściciele gruntów nie byli stronami postępowań podczas przeprowadzonych tzw. Modernizacji gruntów z środków Unijnych w obrębach gmin(prawo nie działa wstecz), odebrali Nam Wolność poprzez łamanie prawa. Marek Skomorowski zam. Chełm ulica Budowlana 52 telefon 825690382 Pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie Symbol OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku.

  1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.).
  2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
  3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie.
  4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.
  5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639).
  6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji.
 • JGT 2017-03-14 05:27:27
  To typowa blachara zrobi wszystko dla kariery nawet pale kaczorowi
 • e 2016-12-28 20:00:04
  Łajdaczka nad łajdaczkami, śpiewa, jak jej prezes zagra. Ma spory udział w realizacji wszystkiego, co najgorsze PiS zrobił w Polsce. Jest emanacją idealnej podwładnej: posłuszna, kłamie jak z nut i bezczelna
 • Zdziwiony 2016-11-29 10:25:56
  Uczy się na pamięć wszystkich wariantów odpowiedzi i bezmyślnie recytuje. To wyraźnie widać po wysiłku na jej obliczu. Do pięt nie dorasta Hoffmanowi czy Brudzińskiemu. Dziwne że zrobili ją rzecznikiem.
 • precz z obrażaniem 2016-04-28 14:19:41
  Do wszystko prawda zdrajcy!: Ocknij się człowieku , bo masz pomroczność wsteczną , odpowiedź sobie kto zniszczył TK w czerwcu 2015 roku , pamięć krótka , czas brać leki , szczególnie na ulicznych demonstracjach nie wiadomo przeciwko komu , napewno nie wobec rządzących , tylko protestujesz sam przeciwko sobie , gdzie byłeś przez 8 lat jak PO - PSL krzywdziło niewinnych Polaków oddziaływuąc na władzę sądowniczą i zamiatając wszystkie korupcyjne afery pod dywan , nie było wtedy ich osądzenia prze niezawisłe sądy i co ty na to , było wtedy dobrze , bo bezkarni dorobkiewicze żyją sobie teraz w luksusie i dobrobycie . Pytam więc , gdzie wtedy były organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości . Człowieku ośmieszasz się wypisując te wypociny , przy tym polszczyzna w wykonaniu SB .
 • wszystko prawda zdrajcy! 2016-04-28 07:38:06
  Do precz z obrażaniem: Sami wprowadziliście anarchię niszcząc najważniejsze ogniwo władzy konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny, jesteście nie tylko śmieciami lecz marginesem społecznym do wytępienia "wpadłaś kurwiszononie Beatko Mazurek patologiczna szmata PiSowska" Na ulicach Polski będziemy organizować manifestacje w każdą rocznicę Wyroku o Trybunale Konstytucyjnym, zapiszecie się w historii jako wyrzutki, oszuści spod latarni chełmskich złodziejaszków ta kurwiszcze była waszym polaczeniem z klikam SLD-PSL!
 • precz z obrażaniem 2016-04-27 23:25:53
  Do Chelmianin.Nowy: ty zadymiarzu i anarchisto tylko tak cię można nazwać po twoim jadowitym i podwórkowym ulicznym językiem pogardy i nienawiści , idź się uczyć jeszcze czas kultury języka ojczystego , jak człowieka można nazywać tymi słowami na forum publicznym i opluwać niewinne takimi drańskimi określeniami . człowieka widać masz problemy z psychiką , wskazana wizyta u psychiatry i branie leków na uspokojenie jadliwych emocji , a na pewno brak szacunku dla siebie , a co do Pani Poseł , to wykazałeś się jakbyś już spożywał leki odurzające albo nałogowy alkoholik.
 • Chelmianin.Nowy 2016-04-27 20:39:44
  Szmato pokazałaś swoje prawdziwe oblicze nazywając zgromadzanie Sędziwy Sądu Najwyższego"zgromadzeniem kolesi" podważając zasadę niezawaliści sędziowskiej, zaufania publicznego do władzy sądowniczej po zamachu przez PiS na TK. Szumowino od afery gruntowej w obrębach gmin powiatu chełmskiego zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na"B"budowlane w zasobach ewidencji gerontów jak i na mapach geodezyjno-kartograficznych bez wykonania operatów gdyż, właściciele gruntów nawet niebyli stronami postępowania złodzieje recydywiści, oszuści z PiS!