REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Jarosław Kaczyński


KOMENTARZE

 • Prawda 2017-03-21 20:25:47
  Kaczyński!

  Naród cię rozliczy i to szybciej niż myślisz!!!
  Ciebie i całą twoją bandę!!!
  A historia wyrzuci cię na śmietnik!!!
 • FELICJA URBAN 2017-03-19 18:59:37
  MOJE MARZENIE SIĘ SPEŁNIŁO KIEDY W ROZMOWIE Z WYBORCAMI MÓWIŁAM-TAK ŻEBY PIS WYGRAŁ WYBORY I SAMODZIELNIE ŻĄDZIŁ TO POZNAMY PRAWDĘ BO BĘDZIE DĄŻYŁ DO PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI POLSKI.UKRUCI
  WSZYSTKIM KOMBINATOROM,WPROWADZI PORZĄDEK PO CHRZEŚCIJAŃSKU.PANIE PREZESIE TAK TRZYMAĆ.POZDRAWIAM.
 • Prawdziwy Polak 2017-03-11 12:42:37
  11.03.2017 rok !!!!!!! ".... zwyciężymy, będzie wolna Polska ..." to w obecnych czasach może mówić tylko ktoś chory psychicznie i oczywistymi zaburzeniami sfery poznawczej.
 • Do marty 2017-03-10 20:05:00
  uciekłaś z Tworek ????
 • Marta Olsztyn 2017-02-23 10:47:19
  Tak trzymać, Panie Jarosławie! Wprawdzie przez przypadek, ale to się Panu udało ponad wszelką miarę. Jesteście pany. A nie chamy - chciałoby się dodać. Brawo. Kocham Pana za inteligencję, determinację i spokój. Nareszcie Mąż Stanu, po latach głodu i patriotycznej posuchy. Dziękuje za JUŻ, proszę o JESZCZE.
 • II sort i cham 2017-02-23 09:13:03
  Panisko że dupe ścisko
 • niewolnik 2017-02-22 19:51:24
  I wylazło z tego pętaka wszystka zgnilizna, panem się określa a pis partię panów,( reszta to niewolnicy) jeszcze będziecie wyć wy panowie , tylko poczekajcie trochę !!!!!!Pan , zakompleksiony konus
 • Anty Kaczor 2017-02-07 02:39:05
  Kaczr mysli ze jest Napoleonem. Bo z Warszawy chce zrobic ksiestwo Warszawskie s Sasin ma byc jego ksieciuniem
 • niewdzieczy polak 2017-02-05 21:46:27
  Ty wdzięczny mów za siebie i tych trzech co myśli tak jak ty, a innym pozwól myśleć samodzielnie i wyciągać właściwe wnioski - przyjdzie czas na podziękowanie dobrej zmianie, oj przyjdzie.
 • Wdzięczni Polacy! 2017-02-04 13:55:26
  Dziękujemy za całe dobro dla Polski i dla nas Polaków !!!! Nareszcie jest szansa by dzięki panu :- Polska była Polską!!!
 • Zwolennik Pis ! 2017-02-04 01:02:57
  Dziękujemy wielki prezesie za wyzwolenie z UE,za rozwalenie polskiej gospodarki,za rozwalenie polskiej wojskowości,kultury,oświaty ! Dziękujemy ci za Misiewiczów ,Macierewiczów i innych światowych ekspertów. My tępe łby kochamy twoje słodkie kłamstwa ! W końcu podnieśliśmy się z kolan !!!! O to walczyliśmy u twojego boku !! W końcu będziemy znowu światowym Dnem !!!!!!!!!!!!!!

 • Polak gorszego sortu 2017-02-03 21:55:22
  No i nastały czasy post prl w wykonaniu pis:
  I sekretarz kaczyński któremu śni się dyktatura:
  marionetki w jego ręku to premier i prezydent.
  Ci którzy powinni zmienić lekarzy bo źle im doradzają jak:
  maciarewicz,ziobro i błaszczak. Cła ekipa trzymająca władze
  I mieniąca się tym że działają w imieniu narodu ja nie zgadzam się na łamanie konstytucji na którą głosowałem jako wolny człowiek i nie jazgoce jak mówi człowiek którego nie wiem jak
  nazwać bo nawet nie potrafi zachować podstaw kultury.
 • john 2017-02-03 20:03:25
  Ktos kto toleruje, więcej kto pozwala na sobiepaństwo w kraju takiemu świrowi jak Antek M. nie może być człowiekiem o zdrowych zmysłach, ten socjopata dla zemsty jest w stanie podpalić Polske i żniszczyć spokój i dobro milionów ludzi w kraju.
 • Państwo przestępcze w UE! 2017-02-02 07:38:23
  Społeczeństwo Polskie myślące mają zapewnione środki finansowe na najbliższe 50lat w związku z, licznymi skargami do Strasburga na łamanie praw człowieka, odebrania "Nam Wolności". Nie jesteśmy niewolnikami bez żadnych praw gorszego sortu jak zakłada zakompleksiony Jarosław Kaczyński . W związku z ujawnieniem największej w historii powojennej Polski afery gruntowej gdzie z Urzędu zostały zmienione dotychczasowe użytki rolne gruntów wszystkich klas na „B” mieszkalne, okradliście społeczeństwo z resztek godności osobistej również z obrębu Miast ponieważ ich budynki i nieruchomości straciły na wartości, łamaliście i wciąż to robicie prawa człowieka w Polsce , właściciele gruntów nie byli stronami postępowania podczas przeprowadzonych tzw. Modernizacji gruntów z środków Unijnych , odebraliście Nam Wolność przez łamanie prawa w zawiązku z haniebnym procederem przestępczym debile nawet wyłączając budynki gospodarze poprzez starostwa powiatowe z produkcji zwierzęcej(chlewnie, spichlerze itp.)w obrębach gmin ,bowiem według map zasadniczych(geodezyjno kartograficznych) i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się na gruntach oznaczonych literką "B" mieszkalne, co stanowi przestępstwo najcięższego kalibru dające realne możliwości przy nagłośnianiu afery uzyskania milionowych odszkodowań dla każdego rolnika i właściciela gruntu w obrębach gmin woj. Lubelskiego ,Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, itd. Ministerstwo Rolnictwa wpadło o czym świadczą ostatnie dopłaty zewnętrze UE do produkcji rolnej w obiektach mieszkalnych, Urzędy użyteczności publicznej w obecnym kształcie są kastą przestępczą samorządową . Modernizacje gruntów przeprowadzone przez starostów powiatowy z uwagi iż, wykonywali i wykonują wciąż zadania z zakresu administracji Rządowej zdestabilizowały cały system prawny w Polsce. Poniżej zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych, gdyż proceder przestępczy był bliźniaczy zmian klasyfikacji gruntów bez zgody właścicieli (stron postępowań aktów prawnych)dla pozostałych województw. Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku.

  1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.).
  2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
  3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie.
  4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.
  5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639).
  6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji.


  Wnioski : Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, doszło do olbrzymich masowych malwersacji pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej dotychczasowych zapisów w księgach wieczystych itd. Geodezja wprowadziła zamiany w ewidencji gruntów bez operatów ,bez zgody właścicieli gruntów, czy wniosków o wyłączenie ich z produkcji rolnej. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego , Radnego Miasta Chełma Mirosława Czecha ugrupowanie polityczne Prawo i Sprawiedliwość byłego starostę chełmskiego dyrektora w ratuszu SLD Agaty Fisz (dawny budynek domu Partii PZPR), Komitet Polityczny PIS Beata Mazurek ponieważ wszystkie przestępstwa namaściła nawet przed CBA Lublin Sygn. 1.dz.LU/1626/13/W, np. Każąc wycofać skargę do byłej Pani Wojewody Województwa Lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc i przekazie jej CBA Lublin PN-III.1410.171.2013.
  Nie było nawet uchwalonego w powyższym czasie prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu Gmina Chełm, posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który wygasł zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku.
  Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku.
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze”.
  Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR była niewykonalna - prawo nie działa wstecz , powyższa nowela łamie prawa wolności własności gruntów . Uchwalone przepisy za którymi głosowało PiS gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu tuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas. Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa Prawa Człowieka) . Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT.
 • bolo 2017-02-01 18:03:50
  Wybitny polityk, znakomity strateg walczący o prawdziwą demokrację. Wróg "systemu kastowego" i uprzywilejowanych grup społecznych.