REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Beata Szydło


KOMENTARZE

 • Polka gorszego sortu 2017-07-21 15:39:51
  Do POLAK pełną gębą: Charyzmatyczny??? Hahahahahahahahahahahahahahah!!!
 • Janusz 2017-07-21 09:15:59
  NARESZCIE UKŁADY MAGDALENKOWE PADAJĄ. OPOZYCJA SZALEJE Z WŚCIEKŁOŚCI. DOBRA ZMIANA NADCHODZI. TAK TRZYMAĆ PANI BEATO...
 • POLAK pełną gębą 2017-07-20 11:26:39
  Charyzmatyczny, stanowczy, najlepszy premier od wielu lat.
 • Zdegustowana 2017-07-07 20:37:56
  Dlaczego Pani KŁAMIE w żywe oczy, że nie było decyzji UNESCO o natychmiastowym zaprzestaniu wycinki Puszczy Białowieskiej? Nie wstyd tak kłamać??? Podobno katoliczka...
 • Broszka przy kaczce 2017-06-23 10:21:11
  Na najważniejszych miejscach w państwie, wódz umieścił osobników bez charyzmy i kwalifikacji, żeby nie mogli zagrozić Jego pozycji. Tyle na temat.
 • suweren drugi sort 2017-06-19 16:45:51
  Komunnia = KOPERTA =kasa Wesele =KOPERTA = kasa Lekarz - KOPERTA - Kasa Dobra Praca - KOPERTA = Kasa A oni wciskają nam ciemnotę uważają nas za głupków
 • Kot u władzy 2017-06-14 12:31:14
  Baba z domu kultury, nic więcej. Ma tyle do gadania co kot Wodza. Awatar Kaczyńskiego mówiący jego głosem.
 • PL.😀 2017-06-13 23:09:58
  WYTRWAŁOŚCI dla Pani Beaty. Walka ze szKODnikami jest trudna. Nie można używać pestycydów😀
 • zjednoczona kadra oficers 2017-06-09 10:42:50
  Za co POLSKA jest karana że rządzo nią matoły i ludzie bez charakteru my ich rozliczymy przyjdze na to czas
 • Polska się przebudziła! 2017-05-31 18:21:13
  „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782); 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.”. W związku z czym nie nabiją Was w butelkę media opanowane przez kastę przestępczą na Nowogrodzkiej w Warszawie i zapędy Beaty Mazurek Metropolitarne obejmujące Stolicę Warszawę. Pozdrawiam Polaków uczciwych. Marek.S.
 • Polska się przebudziła! 2017-05-31 18:10:23
  Drodzy Rodacy-Zorganizowana Grupa Przestępcza Rząd PiSoski Beaty Szydło zablokowali Nam możliwość załączania skanów całych dokumentów na stronach, w związku z powyższym zmuszeni będziemy upowszechniać afery wieloma wpisami: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku 1) w art. 4 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: „29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.”; 2) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III,
 • Polska się przebudziła! 2017-05-31 06:11:33
  Do PL.😀: Trefne spostrzeżenie lecz tylko teoretyczne, zaś praktyce mamy odwrotnie:Niszczą ustrój Państwa Demokratycznego Prawa-Afera PiS która jest podtrzymywana przez większość parlamentarną i Rząd Beaty Szydło , projekt ustawy sztandarowy Prawa i Sprawiedliwości podpisany przez Andrzeja Dudę 27 sierpnia 2015roku, z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) . W związku z powyższym budynki i nieruchomości w obrębach miast tracą z każdym dniem na wartości, rynek nieruchomości boryka się z zapaścią większą jak przed II wojną światową, brak Ustawy regulująca należne rekompensaty finansowe dla właścicieli nieruchomości i budynków z obrębów Miast, ustawodawca zamiast w obrębach gmin wyłączyć grunty rolne spod konturów budynków mieszkalnych dopuścił się najcięższego kalibru przestępstw niszcząc grunty rolne wszystkich klas na cele nierolnicze do 0.5ha na obszarze obejmujący Polskę, gdzie w tym przedziale powinny obowiązywać przepisy związane z WŚ-19. Zdestabilizowali cały system prawny w Polsce, zablokowali powyższą ustawą największą w historii powojennej Polski aferę gruntową masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze „B” mieszkalne, gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań, doszło do najcięższego kalibru przestępstw na poziomie geodezyjnym nie ma operatów.
 • PL.😀 2017-05-30 23:15:24
  👍 PRAWDZIWI POLACY NIE SZKODZĄ POLSCE 👍
 • Matka Polakow. 2017-05-29 18:23:38
  Gra Matke Narodu Polskiego,ale nie ma nic do powiedzenia bez konsultacji z "Naczelnikiem".
 • Broszka Prezesa 2017-05-29 14:41:29
  Do Judyta: Tak a konkretnie dwoje Polaków jest za nią - Judyta i Kaczyński. Ja tam nie popieram ksenofobii, dyletanctwa, zarozumiałości, skrajnego klerykalizmu, braku konsultacji, niszczenia demokracji, obrażania ludzi myślących inaczej i pośmiewiska jakie z siebie i z nas robi ten rząd za granicą.