REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Marek Jakubiak


KOMENTARZE

 • rolnik jak kubiak 2017-02-20 13:23:57
  Co ja tutaj czytam, że mądry ??? z dużą wiedzą ???, że spokojny !!!??? że na prezydenta, itd. to chyba piszecie o kims innym, bo ten do dyletant, bufon, narcyz i zwykły głupek silący się na mędrca. Ale cóż jakie społeczeństwo to i taka ocena. A może podoba wam się też "rolnik szuka żony" , to by się zgadzało.
 • sitwa 2017-01-22 22:30:38
  KULTURALNY Z DUZA WIEDZA SPOKOJNY MERYTORYCZNY
 • n4 2017-01-17 23:22:11
  Kandydat na prezydenta
 • art 2017-01-09 14:10:22
  ten poseł to pomyłka
 • żołnierz w st. spocz. 2016-12-10 18:31:43
  W załączeniu przesyłam tekst ustawy emerytalnej z 1923 r, jako przykład przyzwoitego zachowania się państwa wobec żołnierzy i funkcjonariuszy. Myślę, że ciągle powinniśmy się uczyć ..... A obecni politycy, w większości, nadają się jedynie do wyprowadzania kur.....
  .......Art. 81 oraz 82 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. z 1924 nr 6, poz. 46)
  Art. 81. Funkcjonarjuszom, którzy przed wstąpieniem do ,służby państwowej polskiej, oraz zawodowym wojskowym, którzy _ przed wstąpieniem do wojska polskiego, pozostawali na służbie jednego z byłych państw zaborczych, jako też w służbie byłego Wydziału . Krajowego Galicyjskiego, lub też którzy byli nauczycielami publi~znych szkół ludowych lub wydziałowych i przechodzą w stan spoczynku ze służby pallstwowej polskiej, względnie ze służby w wojsku polskiem - wlicza się do wysługi emerytalnej pełną ilość lat służby w b. państwie zaborczem, podlegającą zaliczeniu według ustaw emerytalnych odnośnego państwa zaborczego, a względnie według ustaw krajowych galicyjskich, z zastrzeżeniem, że sposób zaliczania czasu tego do wysługi emerytalnej nie może być korzystniejszy, aniżeli w służbie państwowej polskiej, względnie w wojsku polskiem, na . mocy niniejszej ustawy, tudzież lata służby państwowej polskiej. Czas piastowania mandatu poselskiego lub senatorskiego przed wejściem w życie niniejszej ustawy zalicza się przytem do emerytury. Funkcjonariuszom państwowym i zawodowym wojskowym, którzy służyli czynnie w czasie trwania mocy obowiązującej ustaw z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 466) i z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 616), a którzy przed wstąpieniem do służby państwowej, względnie wojskowej, pełnili służbę samorządową w Państwie Polskiem, zaliczalną do wysługi emerytalnej w myśl punktu d) art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 466), względnie punktu a} art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 616), zalicza się do wysługi emerytalnej czas tej służby samorządowej pod warunkami, określonemi w wymienionych ustawach. Zawodowi wojskowi, którzy z powodu przekroczonego wieku przechodzą w stan spoczynku, nabywają prawo do zaopatrzenia emerytalnego również i w przypadku, gdy ilość lat służby cywilnopaństwowej, oraz wojskowej wynosi co najmniej 10 lat, obliczonych według czasu kalendarzowego. Do czasokresu" podanego w 3 ustępie, zalicza się tylko taką służb~ cywilno-państwową w b. państwach zaborczych, która uprawniała do emerytury i była spełniana nieprzerwanie i bezpośrednio przed przewrotem politycznym w b. państwie zaborczem. Końcowe daty służby w b. państwach zaborczych ustali rozporządzenie Rady Ministrów. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zaliczy do wysługi emerytalnej lata udowodnionej pracy nauczycielskiej tym byłym zawodowym nauczycielom polskich szkół prywatnych w b. zaborze rosyjskim, którzy, posiadając odpowiednie kwalifikacje, wstąpili do służby państwowej polskiej w zawodzie nauczycielskim. i pozostają na służbie w dniu l października 1923 r. i ze służby tej przechodzą w stan spoczynku, a to pod warunkiem, iż w ciągu pół roku, liczqc od dnia ogłos2;enia niniejszej ustawy, przedłożą Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wystarczające dowody swej pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej 14 godzin tygodniowo.
 • Poznanczyk 2016-11-13 15:38:12
  Dobry wybor. Potrzeba nam wiecej takich ludzi w sejmie aby naprawic nasz kraj ktory staje na nogi. Przede wszystkim Patriota !!
 • fff 2016-11-09 14:14:51
  Nich się lepiej zajmie tym co mu w miarę dobrze wychodzi - robieniem piwa.
 • puszatek 2016-11-03 16:42:24
  Panie Jakubiak, jest pan jednym z najmądrzejszych posłów. Potrafi pan rozmawiać z ludźmi i do ludzi jasnym, zrozumiałym językiem i zawsze zachowuje pan zdrowy rozsądek, za bardzo sobie pana cenię. Oby więcej w sejmie takich posłów, jak pan.
 • aga 2016-10-26 08:39:20
  Inteligentny, przebojowy, z dużą wiedzą i charakterem. Kochający Polskę bez pisiorskiego "zadęcia". Oby więcej takich ludzi!
 • tort 2016-10-25 19:30:08
  Pan Poseł powinien zostać szefem KNF lub NBP!!!
 • barbara 2016-10-12 15:23:58
  Panie pośle słuchając pana w kilku stacjach TV mam mieszane uczucia co do pana działalności jako posła.Ja rozumiem że popiera pan we wszystkich poczynaniach PiS ,ale chwila refleksji czasami jest konieczna.Jestem obywatelem tego kraju i chciałabym aby nasi przedstawiciele w Sejmie patrzyli władzy na ręce.Taka jest rola opozycji. Pan uznaje zakupy śmigłowców bez przetargów załatwiane pod stołem jako normę.Ja jako osoba płacąca podatki od 30 lat chciałabym aby moje pieniądze wydawane były transparentnie bez oszustw.
 • proko 2016-09-13 14:25:38
  Kukiz robisz dym i nic wiecej. zlozcie w sejmie projekt ustawy o wstrzymaniu realizacji orzeczen reprywatyzacyjnych od 1989 do czasu zbadania prawidlowosci. przestepstwa uznac za nieprzedawniajace sie i juz.
 • Olek 2016-05-01 12:22:30
  "I Ty Brutusie"
  Chciałoby się rzec...
  po tym co odwalił Pan podczas głosowania odnośnie sędziego TK.
  Ułożenie się z antypolskim lewactwem dyskwalifikuje Pana jako Patriotę!
 • obserwator 2016-04-11 10:57:02
  Panie pośle M. Jakubiak powinien pan przyjąć do wiadomości, że w Polsce najwyższą władzą ustawodawczą jest sejm, senat. Zatem wszystkie sądy w tym i trybunał konstytucyjny są zobowiązane do stosowania prawa stanowionego przez parlament, ponieważ nie mają uprawnień do stanowienia prawa, i z tego też względu są organem niższego rzędu. Wszelkie odstępstwa od prawa stanowionego jest jego łamaniem. Nadmienić należy, że ustawa zasadnicza w obecnym kształcie nie odpowiada potrzebom współczesnego życia narodu, jest bardzo mało precyzyjna powodująca zbyt wiele dowolnych interpretacji min. przez Trybunał Konstytucyjny co powoduje bardzo wiele kontrowrsji i nieporozumień. W trybie pilnym Konstytucja RP powinna być zmieniona i opracowana przez specjalistów nawyższej klasy, wykluczając z jej grona czynnych i byłych sędziów. Nadmienić należy, że Trybunał Konstytucyjny podczas swojego ostatniego posiedzenia złamał prawo odnosząc się do ustawy zasadniczej a min. art. 4, art 7, art 10, art 95, art 194, art 197, zatem wydane tzw. orzeczenie jest sprzeczne z zasadami postępowania zgodnie z prawem i w granicach prawa, i nie jest zgodne z wolą Narodu wykazaną podczas ostatnich wyborów prezydenckich jak i parlamentarnych. Przypominam, że władza zwierzchnia należy do Narodu art 4 Konstytucji, dlatego też takie organy jak sądy, trybunały muszą wykonywać wolę Narodu, czy się to im podoba czy nie. TK pełni rolę służebną wobec parlamentu.
 • Paweł 2016-03-24 11:30:08
  Słyszałem w radiowej Jedynce Pana wypowiedzi na temat pseudoreligii islamu - jestem dumny, że mamy takich posłów, jest nadzieja dla naszego kraju.