REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Marek Jakubiak


KOMENTARZE

 • Okradziony przez PIS 2017-07-04 21:02:53
  Do Gość: Tylko dlaczego dają się ciągnąc na dno jako prawica, po najcięższego kalibru przestępstwach, wokół największej w historii powojennej Polski afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze"B" mieszkalne w obrębach gmin i miast gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań, zdestabilizowali cały system prawny w Polsce. Obudzicie się Kukiz 15!!!
 • Gość 2017-07-04 18:33:25
  A mi się bardzo podobają poglądy p.Jakubiaka - TAK TRZYMAĆ
 • JU1916 2017-07-04 08:35:20
  Pożyteczny idiota. Użyteczny dla PiSdzielców.
 • trick 2017-05-26 09:09:22
  Co się wam tak podoba w tym typie? Cienki jak barszcz.
 • PL.😀 2017-05-26 01:53:12
  Tak trzymać 👍👍👍
 • Anna 2017-05-25 15:29:16
  Jakubiak, to jeden z mądrzejszych posłów.
 • sejm nie dla idiotów 2017-03-21 21:07:19
  Już wiem, jakiego piwa nie kupować
 • Katarzyna 2017-03-13 21:05:12
  Posel Jakubiak na premiera!!! Niestety widac ogromny deficyt poslow prezentujacych jakikolwiek poziom w polskim Parlamencie - tragedia.
 • warszawiak 2017-03-07 19:20:29
  Tobie się marzy Prezydentur Warszawy ????!!! chyba się pozamieniałeś z ch ...m na łby, ty nie masz najmniejszych kompetencji do tej pracy, to że pędzisz podłe piwo to jeszcze o niczym nie świadczy. Z wypowiedzi w mediach wychodzi z ciebie słoma i g..o
 • Stasio 2017-03-06 14:10:08
  Serdecznie pozdrawiam kolegę z wojska z 4 KOPK .
 • rolnik jak kubiak 2017-02-20 13:23:57
  Co ja tutaj czytam, że mądry ??? z dużą wiedzą ???, że spokojny !!!??? że na prezydenta, itd. to chyba piszecie o kims innym, bo ten do dyletant, bufon, narcyz i zwykły głupek silący się na mędrca. Ale cóż jakie społeczeństwo to i taka ocena. A może podoba wam się też "rolnik szuka żony" , to by się zgadzało.
 • sitwa 2017-01-22 22:30:38
  KULTURALNY Z DUZA WIEDZA SPOKOJNY MERYTORYCZNY
 • n4 2017-01-17 23:22:11
  Kandydat na prezydenta
 • art 2017-01-09 14:10:22
  ten poseł to pomyłka
 • żołnierz w st. spocz. 2016-12-10 18:31:43
  W załączeniu przesyłam tekst ustawy emerytalnej z 1923 r, jako przykład przyzwoitego zachowania się państwa wobec żołnierzy i funkcjonariuszy. Myślę, że ciągle powinniśmy się uczyć ..... A obecni politycy, w większości, nadają się jedynie do wyprowadzania kur..... .......Art. 81 oraz 82 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. z 1924 nr 6, poz. 46) Art. 81. Funkcjonarjuszom, którzy przed wstąpieniem do ,służby państwowej polskiej, oraz zawodowym wojskowym, którzy _ przed wstąpieniem do wojska polskiego, pozostawali na służbie jednego z byłych państw zaborczych, jako też w służbie byłego Wydziału . Krajowego Galicyjskiego, lub też którzy byli nauczycielami publi~znych szkół ludowych lub wydziałowych i przechodzą w stan spoczynku ze służby pallstwowej polskiej, względnie ze służby w wojsku polskiem - wlicza się do wysługi emerytalnej pełną ilość lat służby w b. państwie zaborczem, podlegającą zaliczeniu według ustaw emerytalnych odnośnego państwa zaborczego, a względnie według ustaw krajowych galicyjskich, z zastrzeżeniem, że sposób zaliczania czasu tego do wysługi emerytalnej nie może być korzystniejszy, aniżeli w służbie państwowej polskiej, względnie w wojsku polskiem, na . mocy niniejszej ustawy, tudzież lata służby państwowej polskiej. Czas piastowania mandatu poselskiego lub senatorskiego przed wejściem w życie niniejszej ustawy zalicza się przytem do emerytury. Funkcjonariuszom państwowym i zawodowym wojskowym, którzy służyli czynnie w czasie trwania mocy obowiązującej ustaw z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 466) i z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 616), a którzy przed wstąpieniem do służby państwowej, względnie wojskowej, pełnili służbę samorządową w Państwie Polskiem, zaliczalną do wysługi emerytalnej w myśl punktu d) art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 466), względnie punktu a} art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 616), zalicza się do wysługi emerytalnej czas tej służby samorządowej pod warunkami, określonemi w wymienionych ustawach. Zawodowi wojskowi, którzy z powodu przekroczonego wieku przechodzą w stan spoczynku, nabywają prawo do zaopatrzenia emerytalnego również i w przypadku, gdy ilość lat służby cywilnopaństwowej, oraz wojskowej wynosi co najmniej 10 lat, obliczonych według czasu kalendarzowego. Do czasokresu" podanego w 3 ustępie, zalicza się tylko taką służb~ cywilno-państwową w b. państwach zaborczych, która uprawniała do emerytury i była spełniana nieprzerwanie i bezpośrednio przed przewrotem politycznym w b. państwie zaborczem. Końcowe daty służby w b. państwach zaborczych ustali rozporządzenie Rady Ministrów. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zaliczy do wysługi emerytalnej lata udowodnionej pracy nauczycielskiej tym byłym zawodowym nauczycielom polskich szkół prywatnych w b. zaborze rosyjskim, którzy, posiadając odpowiednie kwalifikacje, wstąpili do służby państwowej polskiej w zawodzie nauczycielskim. i pozostają na służbie w dniu l października 1923 r. i ze służby tej przechodzą w stan spoczynku, a to pod warunkiem, iż w ciągu pół roku, liczqc od dnia ogłos2;enia niniejszej ustawy, przedłożą Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wystarczające dowody swej pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej 14 godzin tygodniowo.